Mikä on pankki?

Arjessa pankki-sanaa käytetään usein melko huolettomasti kuvaamaan sitä paikkaa, missä ihmiset säilyttävät omia rahojaan. Sanakirjan määritelmän mukaan pankki on laitos tai varasto, johon on talletettu jotain edelleen välitettäväksi eli sinänsä sanan käyttö ei ole virheellistä. On kuitenkin hyvä ymmärtää sanan monimuotoisuus, eli pankki voi olla joko paikka rahoille tai sitten esimerkiksi paikka sukusoluille.

Raha-asioissa pankki on taho, mikä harjoittaa muun muassa maksuliikennettä, otto- ja antolainausta, valuutanvaihtoa sekä arvopaperikauppaa. Pankki voi olla joko konkreettinen kivijalkainen toimipiste tai täysin verkossa toimiva palveluiden tarjoaja. Pankki on instituutio, jonka palveluita sekä yksityishenkilöt että yritykset käyttävät. Käytännössä pankki toimii niin, että se ottaa vastaan rahaa talletuksina ja lainaa näitä talletuksia sitten eteenpäin toisille tahoille. Toiminta perustuu siihen, että pankki maksaa tallettajille korkoa talletuksista houkutellakseen henkilöitä ja yrityksia tallettamaan varojaan pankkiin. Puolestaan kun pankit lainaavat rahaa eteenpäin, perivät ne takaisinmaksun yhteydessä lainasta korkoa. Lainasta pyydettävä korko on suurempi kuin talletuksille maksettava korko ja näin ollen pankki tekee toiminnastaan kannattavaa. 

Jos puhutaan pankista rahalaitoksena ja mietitään sen merkitystä ihmisten elämässä, harva välttämättä tulee ajatelleeksi kuinka välttämätön asia se ainakin suomalaisille on. Voidakseen käydä laillisesti töissä tai nauttiakseen hyvinvointiyhteiskunnan taloudellisesta turvasta, henkilöllä tulee olla pankkitili, johon palkat tai etuudet maksetaan. Saadakseen pankkitilin, henkilön on luonnollisesti oltava jonkin pankin asiakas. Pankki on siis mielenkiintoinen instituutio, sillä pankit eivät ole valtio-omisteisia vaan yksityisiä voittoa tavoittelevia tahoja, joita jokainen suomalainen kuitenkin tarvitsee esimerkiksi näitä valtion myöntämiä etuuksia varten. Lähtökohtaisesti, mikäli pankkitiliä ei löydy, eivät valtion instituutiot lähetä kenellekään käteistä rahaa postissa. 

Miten pankki toimii?

Eli siis kun pankkiin tekee talletuksen, eivät rahat jää makoilemaan pankkitilille odottelemaan korkoa, vaan periaatteessa saman tien kun rahat talletetaan pankkiin, siirtyy talletus pankin toimesta johonkin sellaiseen käyttöön, että sillä voidaan tehdä pankille tulosta. Pankin järjestelmissä kuten myös pankin asiakkaan verkkopankissa kuitenkin näkyy se summa, minkä asiakas on tililleen tallettanut. Mikäli asiakas siis haluaa nostaa talletuksensa, on pankin velvollisuus pitää huolta, että se pystyy talletuksen maksamaan asiakkaalle takaisin välittömästi. Asiakkaan ei siis käytännössä tulisi huomata, että pankki tekee hänen varoillaan tulosta. 

Pankin toimintamalli on kannattava, mutta historiassa pankkeja on myös kaatunut kyseisen toimintamallin takia. Kun maailmalla on tapahtunut yllättävä kriisi ja tallettajat ovat rynnänneet nostamaan talletuksiaan sankoin joukoin, ei pankki ole pystynyt samalla hetkellä maksamaan takaisin kaikkien ihmisten talletuksia. Aivan lähihistoriassa ei tällaisia tapauksia kuitenkaan ole ja käteisen väheneminen on luultavasti yksi tekijä, mikä auttaa pankkeja hallitsemaan varojaan.

Leave A Comment